Uvjeti i odredbe - Dentech
Opći uvjeti i odredbe

OPĆI UVJETI I ODREDBE

Naziv: DENTECH d.o.o.
Adresa: Poljička cesta 26A, Split
OIB: 11294765977
MB: 060313814
IBAN: HR9723600001102727410

Naziv i adresa banke: Zagrebačka banka d.d., Poljička cesta 14, Split
E-mail adresa: info@dentech.hr
Telefon: +385 (0)21 488 699

Ovi Opći uvjeti i odredbe uređuju uvjete i odredbe za korištenje web stranice od strane korisnika. Opći uvjeti stupaju na snagu čim klinika na bilo koji način pismeno potvrdi termin za pacijenta.
Prihvaćanjem uvjeta ili prisustvovanjem u stomatološkoj klinici Dentech pristajete na poštivanje svih odredbi i uvjeta navedenih u nastavku:

 

KAO PACIJENT IMATE SLJEDEĆA PRAVA:

Da se prema vama postupa dostojanstveno i s poštovanjem, u skladu s profesionalnim standardima koje vrijede za sve pacijente bez obzira na način plaćanja, rasu, spol, nacionalnost, religiju, kulturu, identitet ili bilo koji drugi čimbenik.
Pravo na dobivanje potrebne njege poštujući vaše vrijednosti i uvjerenja.
Pravo na dobivanje potrebne zdravstvene skrbi temeljene na kliničkoj potrebi.
Da vas se uputi specijalistu/konzultantu za posebnu njegu kada postoji klinička potreba za tim.
Pravo na dobivanje detaljnih objašnjenja vašeg zdravstvenog stanja, njege, liječenja/tretmana i naknadne njege koristeći laičke termine kako biste sve u potpunosti razumjeli.
Pravo na pristup vašem medicinskom kartonu i medicinskim podatcima.
Pravo na drugo mišljenje ili da vam se posveti drugi liječnik ako niste zadovoljni pruženom njegom ili mišljenjem prethodnoga.
Pravo na privatnost tijekom pregleda, raznih postupaka, kliničke skrbi/liječenja/tretmana; osim toga imate pravo znati tko je sve nazočan u ordinaciji i koje su im funkcije.
Pravo na dobivanje usmenih i pismenih informacija o bilo kojem predloženom tretmanu; pravo na to da vas se obavijesti u slučaju da postoje alternativni tretmani.
Pravo na dobivanje relevantnih, aktualnih i razumljivih informacija o lijekovima i tretmanu.
Pravo na raspravljanje i traženje svih informacija vezanih za vašu terapiju/tretman ili za eventualne nuspojave.
Pravo na podnošenje pritužbe; potvrđivanje pritužbe, istraživanje pritužbe te povratni odgovor u pismenom obliku u skladu s politikom ustanove.

OBAVEZE PACIJENTA:

Da na zahtjev pokažete osobne isprave.
Da poštujete pravila i propise navedene u klinici ili u materijalima koje ste dobili.
Da s poštovanjem, uljudnošću i privatnošću tretirate sve ostale pacijente, članove tima i posjetitelje.
Neće se tolerirati korištenje pogrdnog jezika ili antisocijalno ponašanje prema drugim pacijentima, posjetiteljima ili osoblju. U tom slučaju bit ćete zamoljeni napustiti kliniku.
Budite obzirni prema potrebama i udobnosti drugih pacijenata, osobito onda kada su njihove potrebe veće od vaših.
Da navodite potpune i točne osobne podatke kao i podatke o povijesti bolesti, uključujući alergije, lijekove koje koristite i ostale relevantne detalje kako biste u klinici mogli dobiti potpunu i sigurnu njegu.
Da najbolje što možete sudjelujete u donošenju odluka o svom liječenju, da slijedite upute i pridržavate se plana liječenja koji vam je dala klinika.
Da obavijestite kliniku ako se pojavi problem koji vas sprječava da se pridržavate plana liječenja.
Ako se ne pridržavate uputa ili plana liječenja i preporuka koje ste dobili u klinici, odgovorni ste za eventualne posljedice.
Na vrijeme prisustvujte svojim terminima i tretmanu liječenja te obavijestite kliniku najmanje 24 sata prije ako znate da nećete moći doći u zakazanom terminu, kako bi se vrijeme moglo iskoristiti za nekog drugog pacijenta.
Odmah obavijestite medicinski tim ako imate neke posebne zahtjeve.
U potpunosti ste odgovorni za plaćanje usluga koje vam klinika pruža.

NAČINI PLAĆANJA:

Stomatološka klinika Dentech omogućuje sljedeće načine plaćanja:

gotovina
kreditne kartice
bankovni transferi
a) Plaćanje u gotovini
Hrvatska je članica EU te u skladu s time, sva gotovinska plaćanja moraju biti u EURO valuti. Funte, švicarske franke i ostale valute možete zamijeniti u nekoj od brojnih mjenjačnica (svi tečajevi navedeni su u skladu s tečajevima Hrvatske narodne banke).
b) Plaćanje kreditnom karticom
Stomatološka klinika Dentech naplaćuje svoje usluge u EURO valuti te u EUR skida novac s vaše kreditne kartice. Ovisno o tome čiju bankovnu karticu imate, ista banka automatski pretvara naplaćeni iznos u valutu vašeg izvornog računa. Imajte na umu da su cijene navedene u CJENIKU izražene u EUR radi lakšeg razumijevanja.
c) Plaćanje bankovnim transferima
Pacijent će putem elektroničke pošte dobiti potpune podatke o bankovnom računu na temelju kojeg se preko banke vrši uplata. Nakon uplate tražimo kopiju potvrde o plaćanju. Po primitku uplate Dentech će pacijentu poslati pismenu potvrdu.

FAZE PLAĆANJA

Plaćanje se vrši nakon obavljene terapije/tretmana. Pacijent plaća samo onu stomatološku uslugu/tretman koji je završen. Svaka uplata potvrđena je računom u lokalnoj valuti (EUR) i prevedena je na druge jezike (prema potrebi pacijenta).

PUTNA DOKUMENTACIJA

Pacijenti koji putuju u Hrvatsku moraju imati valjanu putnu ispravu. Sva ovakva dokumentacija je isključiva odgovornost pacijenta. Pacijenti/putnici iz EU moraju imati valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu, dok su oni pacijenti koji nemaju status državljana EU obvezni dostaviti dodatnu dokumentaciju ako to bude potrebno (viza).